LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 21
Na rysunku przedstawiono operację
A.
B.
C.
D.