LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 32
Imak narzędziowy na tokarce służy do

A.
B.
C.
D.