LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 27
Narzędziem tnącym piły ramowej przedstawionej na rysunku, jest
A.
B.
C.
D.