LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 21
Który z wymienionych elementów jest narażony na działanie korozji kawitacyjnej?

A.
B.
C.
D.