LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 16
Pod wpływem działania suchych gazów powstaje korozja

A.
B.
C.
D.