LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 12
Element układu hydraulicznego, który przetłacza określoną dawkę cieczy z przestrzeni ssawnej do przestrzeni tłocznej za pośrednictwem ruchomego elementu roboczego, to

A.
B.
C.
D.