LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 8
Na rysunku przedstawiono pompę
A.
B.
C.
D.