LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 31
Składnikiem spalin silnikowych świadczącym o niecałkowitym przebiegu procesu spalania, jest

A.
B.
C.
D.