LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 41
Energię cieplną w energię mechaniczną, zamienia

A.
B.
C.
D.