LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 31
Wielkością charakteryzującą skład mieszanki w silniku spalinowym, jest

A.
B.
C.
D.