LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 19
Na cięgna nośne w dźwignicach nie stosuje się

A.
B.
C.
D.