LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 29
Na rysunku przedstawiono suwnicę
A.
B.
C.
D.