LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 34
Przedstawiona na rysunku kształtka stosowana jest do
A.
B.
C.
D.