LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 14
Wartość rzutu siły F=200 N na oś y, jak na przedstawionym rysunku, wynosi
A.
B.
C.
D.