LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 11
Na rysunku przedstawiono umowne oznaczenie graficzne zaworu
A.
B.
C.
D.