LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 29
Montaż kolektora próżniowego na podłożu płaskim rozpoczyna się od montażu

A.
B.
C.
D.