LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 32
Przedstawiony na rysunku układ sił pozostanie w równowadze, jeżeli długość belki L, wynosi
A.
B.
C.
D.