LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 18
Na podstawie danych zawartych w tabeli określ roczny uzysk energii z elektrowni wiatrowej w instalacji o mocy 1500 kW i średniej prędkości wiatru 7 m/s.
A.
B.
C.
D.