LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 18
Ile wynosi naprężenie normalne w pręcie stalowym (E=200 000 MPa), który uległ wydłużeniu względnemu E=0,04%?

A.
B.
C.
D.