LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 22
Jaki maksymalny moment skręcający może przenieść wał o wskaźniku wytrzymałości na skręcanie wynoszącym 20 cm3, jeżeli naprężenie dopuszczalne na skręcanie wynosi 80 MPa?

A.
B.
C.
D.