LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 29
Jeżeli pojazd porusza się ze stałą prędkością, v=20 m/s po torze kołowym o promieniu r=200 m, to przyspieszenie normalne działające na pojazd, wynosi

A.
B.
C.
D.