LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 3
Jaką moc powinien mieć podnośnik, który samochód o masie 1 500 kg, podnosi w czasie 5 s na wysokość 1 m? (przyjąć g=10 m/s2)

A.
B.
C.
D.