LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 1
Na rysunku numerem 2 oznaczono
A.
B.
C.
D.