LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 3
W skład systemu solarnego służącego do wytwarzania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej wchodzą:

A.
B.
C.
D.