LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 32
Jaką objętość zajmuje gaz doskonały o temperaturze T2=800 K na końcu przemiany izobarycznej, jeżeli na początku tej przemiany gaz o temperaturze T1=200 K zajmował objętość 3 m3?

A.
B.
C.
D.