LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 14
Do pomiaru przepływu płynu solarnego w instalacji służy

A.
B.
C.
D.