LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 32
Ile wynosi sprawność teoretyczna obiegu Carnota, jeżeli temperatura źródła ciepła wynosi 500 K, a czynnik w czasie przemiany ochładza się do temperatury 300 K?

A.
B.
C.
D.