LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 26
Ile wynosi moc wejściowa silnika hydraulicznego o chłonności rzeczywistej równej 0,002 m3/s, jeżeli ciśnienie cieczy na wejściu do silnika wynosi 5 MPa, a na wyjściu jest równe 1 MPa?

A.
B.
C.
D.