LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD17 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 3
Do zgrzewania którego typu rur służy zgrzewarka przedstawiona na rysunku?
A.
B.
C.
D.