LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 4
Do zamocowania wiertła z chwytem stożkowym w tulei konika, należy zastosować

A.
B.
C.
D.