LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 38
Do obróbki powierzchni przylegania głowicy cylindrów należy zastosować

A.
B.
C.
D.