LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD17 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 33
W celu zwiększenia gęstości promieniowania słonecznego w kolektorach skupiających stosuje się

A.
B.
C.
D.