LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 29
Głównym zagrożeniem dla zdrowia pracownika podczas cyjanowania stali, jest

A.
B.
C.
D.