LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 27
Największe niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku występuje podczas

A.
B.
C.
D.