LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 21
Wykonywanie prac spawalniczych w pobliżu materiałów łatwopalnych jest zabronione w odległości mniejszej, niż

A.
B.
C.
D.