LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 43
Który z wymienionych pracowników nie powinien podczas wykonywania swojej pracy używać rękawic?

A.
B.
C.
D.