LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 49
Pierwsza czynność ratownicza na miejscu wypadku, gdy poszkodowany jest przytomny, to

A.
B.
C.
D.