LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 12
Jeżeli u poszkodowanego istnieje podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa, to należy wezwać pogotowie oraz

A.
B.
C.
D.