LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 29
Jaki co najmniej zasięg terenu wraz ze strefą ochronną, oprócz terenu pod inwestycję, obejmuje treść mapy do celów projektowych?

A.
B.
C.
D.