LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 9
Które dane należy odczytać z projektu architektonicznego budynku, aby wytyczyć osie konstrukcyjne na stropie?

A.
B.
C.
D.