LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 4
Który szkic dokumentacyjny punktu środkowego łuku kołowego B zawiera niepoprawne dane?
A.
B.
C.
D.