LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 3
Geodeta wykonał kilkakrotnie pomiar długości boku osnowy realizacyjnej i otrzymał średni wynik 95,035 m ±2 mm. Jak zmieni się wynik pomiaru, jeżeli wykona ponowny pojedynczy pomiar tego boku, uzyska wynik 95,035 i włączy go do wcześniejszych obliczeń?

A.
B.
C.
D.