LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 39
Ile wynosi styczna t łuku kołowego drogi o promieniu R = 200,00 m i kącie zwrotu stycznych a = 100,0000g?

A.
B.
C.
D.