LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 3
Jaką metodę niwelacji należy zastosować przy przeniesieniu punktu przez przeszkodę wodną?

A.
B.
C.
D.