LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 16
Jako podstawy do wykonania tyczenia obrysu budynku na gruncie pod wykop nie można wykorzystać punktów

A.
B.
C.
D.