LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 31
Które dane należy obliczyć do wytyczenia punktu metodą ortogonalną?

A.
B.
C.
D.