LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 31
Na podstawie przedstawionego szkicu dokumentacyjnego określ metodę tyczenia punktu A.
A.
B.
C.
D.