LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 34
Oblicz współrzędne prostokątne punktu prostoliniowej trasy drogowej o kilometrażu 0,8+50, jeżeli współrzędne punktu o kilometrażu 0,8 wynoszą: x = 1000,00; y = 800,00, a punktu o kilometrażu 0,9 wynoszą: x = 1086,60; y = 850,00.

A.
B.
C.
D.