LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 1
Którego obiektu dotyczy szkic dokumentacyjny przedstawiony na rysunku?
A.
B.
C.
D.