LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 17
W jakich maksymalnych odległościach należy wyznaczyć punkty główne i pośrednie osi trasy kanalizacyjnej?

A.
B.
C.
D.